Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Xứng danh lá cờ đầu

28-03-2019

Xứng danh lá cờ đầu

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động trao tặng 400 triệu đồng cho học sinh và giáo viên trên địa bàn tỉnh

28-03-2019

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động trao tặng 400 triệu đồng cho học sinh và giáo viên trên địa bàn tỉnh

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động trao tặng 400 triệu đồng cho học sinh và giáo viên trên địa bàn tỉnh

28-03-2019

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động trao tặng 400 triệu đồng cho học sinh và giáo viên trên địa bàn tỉnh

TIN VIDEO
THỜI TIẾT

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: TRƯỜNG TIỂU HỌC HẢI TRẠCH

Địa chỉ: Xã Hải Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình

Điện thoại: 949620141. Email: th_haitrach@quangbinh.edu.vn

Website: thhaitrach.edu.vn